Feira Internacional de Galicia Abanca

Abanca Cimag-GandAgro terá lugar na Feira Internacional de Galicia ABANCA, o maior parque de exposicións do noroeste peninsular.

Conta cunhas magníficas infraestruturas: máis de 400.000 m² de superficie, dos cales se destinan a exposición 35.000 m² cubertos (distribuídos en varios pavillóns) e 55.000 m² ao aire libre, ademais de 27.000 m² de zonas verdes.

Os seus pavillóns, entre os que destacan o 1 e 2 (con 11.000 m² cada un), o seu auditorio para 624 persoas, as súas múltiples salas e os seus espazos exteriores confírenlle unha gran versatilidade. A eles súmanse os seus amplos aparcadoiros, un ring verde e mesmo un heliporto, o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e necesidades.

Ademais de todo iso, a súa localización nunha contorna natural combinada coa súa proximidade á capital de Galicia, á que se accede por autoestrada en 20 minutos, dota ao recinto dunha indubidable singularidade.